fbpx

Boardevaluaties en boardroomdynamiek & Virtual boardroom | Management board

De New York Stock Exchange eist dat de besturen betreffende alle beursgenoteerde ondernemingen “minstens eenmaal per jaar dezelfde zelfevaluatie uitvoeren om vast te stellen of het comités en haar commissies effectief functioneren. ” één Het doel van dit oefening is ervoor bij zorgen datgene besturen belanden bemand plus geleid bij gepaste manier; dat bestuurders, individueel plus collectief, effectief zijn boven het nakomen van hun verplichtingen; plus dat er betrouwbare processen zijn vanwege aan board software de basisvereisten erbij voldoen op gebieden bijvoorbeeld strategie, risicobeheer, financiële rapportage, prestatiemeting, compensatie en opvolgingsplanning. Onderzoeksgegevens suggereren dat, hoewel veel directeuren tevreden zijn met het taak dat zij plus hun medebestuursleden vervullen, een boardevaluaties plus de prestaties van de directiekamer langs verschillende belangrijke dimensies bij kort schieten. Volgens dezelfde onderzoek met The Miles Group plus het Rock Centre for Corporate Governance aan een Stanford University, beoordelen bestuurders hun board een 4 op een schaal van 1 zelfs 5 boven termen met effectiviteit (waarbij 5 “extreem effectief” zijn en 1 “niet op allemaal effectief “). Een overgrote meerderheid (89%) gelooft dat hun board over de vaardigheden en belevenis beschikt deze nodig zijn om toezicht te houden op hun bedrijf.

boardroom

Helaas drukken respondenten tegelijk significante negatieve gevoelens eruit. Bestuursevaluaties lijken niet effectief op individueel niveau. Slechts de helft (55%) betreffende de bureaus die bestuursevaluaties uitvoeren, beoordeelt individuele bestuurders en alleen een derde (36%) is van mening dat hen bedrijf het prestaties betreffende individuele bestuurders zeer goed karaf beoordelen. Meer aandacht voor individuele beoordeling is een noodzakelijke stap om het prestaties van de groep geaggregeerd erbij waarborgen. Bestuurders hebben ook slechts beslist bescheiden tevredenheid over een dynamiek met de directiekamer. Slechts tweederde (64%) met de bestuurders is ervan overtuigd dat hun bestuur open bepaling voor nieuwe standpunten; toch de helft is ervan overtuigd datgene hun bord de vaardigheden van allemaal bestuursleden benut; en minder dan een helft (46% procent) is ervan overtuigd dat hen bord afwijkende meningen tolereert. Zesenveertig procent is met mening datgene een sector van het bestuurders een te omvangrijke invloed heeft op beslissingen van de raad betreffende bestuur (een dynamiek deze “een bestuur binnen beslist raad” wordt genoemd). De typische directeur is betreffende mening dat ten minste één collegadirecteur uit hun bestuur moet worden verwijderd omdat deze persoon niet effectief zijn. Dit zijn verontrustende statistieken die suggereren dat veel bedrijven genkel raadsevaluaties benutten om het bijdrage van hun leden te optimaliseren. Bestuursevaluaties beginnen doorgaans aan een beoordeling van bestuursstructuren en -processen en word vaak verricht door een general counsel of externe juridisch adviseur. Het bevat een checklist met items die openbare bedrijven moeten nakijken en de bijbehorende standaarden. Het onderzoekt bijvoorbeeld of de bedrijf bestaan comités op de juiste manier bezit gestructureerd; ofwel het bedrijf voldoet bij de governance-vereisten van Sarbanes Oxley, Dodd Frank plus andere statelijke en regulerende statuten; plus of het bedrijf zichzelf houdt betreffende een reeks processen deze in overeenstemming zijn bij de zogenaamde beste praktijken die sedert bestuursorganen en bepaalde groepen van aandeelhouders worden bepleit. Het moeilijkere maar eveneens meer waardevormende deel met het evaluatieproces van een raad is om een bijdrage van individuele bestuurders en de interpersoonlijke plus groepsdynamiek van bestuursleden erbij beoordelen. Bijvoorbeeld de bovenstaande gegevens aangeven, wordt dit oefening heel vaak niet bij een rigoureuze manier verricht en boven veel diensten is dit helemaal weggelaten, zodat bestuurders kunnen doorgaan met het echte taak van ‘bestuurslid zijn’. Dit houding ben een vergissing. Hoewel de moeilijker en tijdrovender is, biedt het beoordeling betreffende individuele leden en interpersoonlijke dynamieken de grootste kans tot verbetering door een rollen, de bijdrage plus de effectiviteit van allemaal bestuurslid bij onderzoeken.

Leave a Reply